بر طرف کردن Error هنگام نصب MS.Office

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

در بعضی مواقع هنگام نصب آفیس این Error  ظاهر میشود :


setup cannot find access.en-us/ access.en-us/AccLR.cab

 

 

برای بر طرف کردن این مشکل باید در ابتدا ورژن قبلی آفیس نصب شده بر روی سیستم خود را بطور کامل پاک کنید. توجه داشته باشید که باتوجه به سیستم عامل نصب شده از نوع 32 یا 64 بیتی ؛ باید مجموعه آفیس نیز برای همان سیستم عامل در نظر گرفته شود.
و در مرحله آخر مطابق شکل ؛ میسر نصب آفیس را روی درایو دیگری غیر از درایو C  قرار دهید.